Worldskillsireland

00353 214335910 | 01 846 0020

 1. 2023

  15 JULY


  World Youth Skills Day 2023

 2. 2023

  5-9TH SEPTEMBER


  WorldSkills Eruope Euroskills Gdansk 2023

 3. 2023

  20-22TH SEPTEMBER


  WorldSkills Ireland RDS 2023
 4. 2023

  25-28TH SEPTEMBER


  WorldSkills International General Assembly

 5. 2023

  STARTS DECEMBER ONGOING


  WorldSkills Ireland Prelims
 6. 2024

  25-28TH SEPTEMBER


  WorldSkills Lyon

Scroll to Top